the guidelight  เราเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นเข้าถึงระบบการศึกษาได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไปและเรียนจบระดับอุดมศึกษา สิ่งที่ the guidelight ทำมี 4 ด้านด้วยกัน

1.Toolkits เป็นของขวัญที่นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นจะส่งมอบให้อาจารย์เพื่อแนะนำตัวให้อาจารย์รู้จักพวกเขา และToolkits จะช่วยให้อาจารย์เข้าใจวิธีการเรียนของนักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นและออกแบบการสอนให้เอื้อต่อการเรียนของนักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นมากขึ้น

2.Material Hub เว็บไซต์รวบรวมสื่อการเรียนทุกชนิดเพื่อให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็นเข้าถึงสื่อการเรียนได้มากขึ้น และสร้างComunity เพื่อให้นักศึกษาทั้งตาบอดและตาดีช่วยกันเรียน

3.Buddy ระบบจับคู่เพื่อนตาดีช่วยเพื่อนตาบอดเรียน

4.Workshop จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ เติมความมั่นใจให้นักศึกษาบกพร่องทางการมองเห็น