วิธีพลีชีพสอบเนติ2ขาในเวลาไม่ถึง2เดือน‬

พลีชีพผ่านเนติ

‎วิธีพลีชีพสอบเนติ2ขาในเวลาไม่ถึง2เดือน‬ มีเพื่อนที่จบ3ปีครึ่งและกำลังจะไปลงเนติเทอม2/68 แต่ก็กังวลว่าเวลาที่เหลือจะพอหรอทันไหม เพราะเนติก็เริ่มเรียนมา11/16 สัปดาห์แล้ว ถ้าจะเอาแบบละเอียดอ่านคำบรรยายทุกหน้า หาไฟล์เสียมาฟังทุกคาบ ไม่ทันแน่ๆ ผมเลยมีวิธีอยู่วิธีนึงสำหรับคนที่อยากจะสอบผ่านในเวลาอันน้อยนิดนี้ เรียกมันว่าวิธีพลีชีพละกัน ซึ่งไม่ใช่วิธีการเรียนเนติที่ถูกต้องเลย แต่เป็นวิธีที่มีโอกาสสอบผ่านในเวลาไม่ถึงสองเดือนเท่านั้น เริ่มเลยละกัน แยกเป็น
A:ขาวิ.แพ่ง
ข้อ1)ภาคทั่วไป ในส่วนนี้ส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะอยู่ในส่วนของ อ.ประเสริฐ เสียงฯ (ที่บรรยายวิชา สัมฯวิแพ่ง วันพุธ) ข้อนี้เลยอยากแนะนำให้อ่านคำบรรยายสัมฯวิ.แพ่ง วันพุธ และจะดีมากถ้าหาไฟล์เสียงมาฟังได้ ถ้าจะพลีชีพจริง ข้อนี้อ่านแค่นี้แหละ
ข้อ2)ภาคทั่วไปในส่วนของการทำคำพิพากษาและคำสั่ง( ฟ้องซ้ำ ดำซ้ำ คำพิพากษาผูกพันคู่ความ คำพิพากษาตามยอม ฯลฯ) ข้อนี้มีผู้บรรยาย2คนคือ อ.อำนาจ กับ อ.สมชัย วันอังคาร ให้อ่านคำบรรยายของทั้งสองท่าน
ข้อ3)สามญชั้นต้น ข้อนีเกี่ยวกับคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง ทิ้งฟ้อง ฟ้องซ้อน การแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง,คำให้การ ข้อนี้มีผู้บรรยาย2ท่านคือ อ.สมชาย พงศธากับอ.ทองธาร ให้อ่านคำบรรยายของอ.สมชาย ทุกครั้ง(ไม่ต้องเข้าฟังก็ได้เพรา่ะคำบรรยายละเอียดมาก)ส่วนของอ.ทองธาร แนะนำให้ควรเข้าฟังทุกครั้งหรือหาไฟล์เสียงมาฟัง ข้อสอบมักจะออกฎีกาที่อ.ทองธาร พูดในห้องด้วย แต่ดันไม่ถอดเทปลงในคำบรรยายซะนี่ – – *
ข้อ4)วิ.สามัญ มโนสาเร่ ขาดนัด
ข้อนี้แนะนำให้หาไฟล์เสียงของ อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา ที่สอนภาคค่ำ ข้อนี้ผมฟังเฉพาะไฟล์เสียงนี้ก็ทำได้แล้ว ไม่ยาก ส่วนคำบรรยายภาคปกติดีมากเช่นกันแต่หนามากเกรงว่าจะไม่ทันแนะนำให้ฟังเสียงเป็นหลักส่วนไหนที่ไม่เข้าใจให้มาอ่านคำบรรยายเอา
ข้อ5) อุทธรณ์ ฎีกา ให้ฟังไฟล์เสียงของ อ.นพพร โพธิ์รังสิยากร ที่บรรยายภาคค่ำ ส่วนคำบรรยายภาคปกติของอ.อรรถนิติ ดีมาก อ.สอนดีด้วยแต่เยอะมากเกรงว่าจะไม่ทัน ให้อ่านเฉพาะที่ฟังบรรยายไม่เข้าใจ
ข้อ6)วิธีชั่วคราวก่อนพิพากษา ให้อ่านคำบรรยายของ อ.สมชาย จุลนิติ์ ที่บรรยายภาคปกติวันอังคาร
ข้อ7)วิ.บัง จริงๆอ.ที่บรรยายมี2ท่านคือ อ.สมชาย จุลนิติ(บรรยายมาตรา271 287 288 289 290 291 แล้วปีที่แล้วก็ที่อ.บรรยาย) และ อ.ชัยยุทธ ศรีจำนง จะบรรยายในส่วนของขั้นตอนวิธีการบังคับคดี ซึ่งก็ออกบ่อยเหมือนกัน จึงควรอ่านคำบรรยายในส่วนนี้ด้วย แต่ถ้าจะพลีชีพจริงๆข้อนี้นะ ให้ไปหาไฟล์เสียงและชีทของ อ.วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ซึ่งอ.สอนภาคทบทวนวันอาทิตย์เพราะอ.สรุปคำบรรยายของภาคปกติไว้อย่างครบถ้วนและเข้าใจง่าย ไม่รู้ปีนี้สอนไปยังไปตามดู ส่วนชีทให้ไปดูที่เนติชั้น3ร้านถ่ายเอกสารหน้าห้องสมุด
ข้อ8)ล้มละลายให้อ่านคำบรรยายของ อ.ชีพ จุลมนต์ และให้ถามคนที่เข้าเรียนว่า อ.บอกฎีกาที่สำคัญหรือยัง ปีที่แล้วบอกเป็นนัยๆคาบสุดท้าย ก็เข้าดูเผื่อฟลุค
ข้อ9)ฟื้นฟูกิจการ วิชานี้เน้นความเข้าใจเป็นระบบ ซึ่งไม่ต้องอ่านคำบรรยายอะไรเลย ฟังแค่ไฟล์เสียงอ.เอื้อน ขุนแก้ว ที่บรรยายภาคค่ำซึ่งดีมากๆถ้าได้เข้าไปนั่งเรียน แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วฟังเอาก็ได้
ข้อ10)ระบบศาล+พระธรรมนูญศาลฯ ข้อนี้เป็นข้อเก็บคะแนน มาตราน้อย ดังนั้นท่องมาตราและอ่านคำบรรยายในเฉพาะส่วนของ อ.อนันต ประชุมวิสูตร (ออกเฉพาะ ในส่วนของพระธรรมนูญศาล)

B:ขาวิอาญา
ข้อ1ถึง3) วิอาญาภาค1,2 ให้อ่านคำบรรยายสัมนาของ อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง แล้วถามคนที่เข้าเรียนว่า อ.เน้นอะไรเป็นพิเศษ.
ข้อ4)วิอาญาภาค3 ศาลชั้นต้น
วิชานี้ผม่อ่านคำบรรยายสัมนาของ อ.ธานิศ เกศวพิทกษ์ และข้าฟังภาคค่ำ อ.ธานี ีสิงหนาท(วันเสาร์) แต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วให้ไปหาไฟล์เสียงฟังเอา
ข้อ5)วิอาญาภาค4 อุทธรณ์ฎีกา ทำเหมือนข้อ4
ข้อ6) ชื่อวิชาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจริงๆคือเรื่อง การจับการค้น ให้อ่านคำบรรยายของ อ.สบโชค สุขารมณ์ และฟังไฟล์เสียงภาคค่ำ อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ภาคค่ำวันจันทร์ซึ่งอ.ประเสริฐมาสอนแทน อ.กิตติพง ถ้ามีเวลาให้เข้าคาบสุดท้ายของ อ.ประเสริฐ อ.จะสรุปให และเข้าคาบสุดท้าย ของ .อ.สบโชค ด้วย แกจะบอกอะไรดีๆให้
ข้อ7และ8) พยานแพ่งและอาญา แนะนำให้อ่านคำบรรยายของ อ.จรัญ ภักดีธนากุล ซึ่งอ.บรรยายทั้งพยานแพ่งและอาญา จะดีมากถ้าได้ไฟล์เสียงมาฟัง อ.สอนดีมาก
ส่วนของ อ.เข็มชัย จะบรรยายแนวหลักการพื้นฐานแนวคิดซึ่งดีมากๆแต่ ด้วยเวลาอันน้อยนิดเลยจะตัดออกก็ได้
ข้อ9และ10) ข้อ9ให้ร่างฟ้องคำร้องคำแถลง
และข้อ10.ให้ร่าง พวกสัญญาต่างๆ นส.ทวงถาม เหมือนตั๋วทนายเลย ออกง่ายกว่าด้วย ก็เอาคำบรรยายมาเปิดดูว่า มีสัญญาอะไรบ้างที่ อ.บรรยายในห้องแล้วฝึกเขียนตาม

ปล.1คำบรรยายคือไอ16เล่มที่สั่งมานั่นแหละ
2.ไฟล์เสียงหาจากไหน อันนี้ลองถามรุ่นพี่ที่เข้าเรียนดู

AUTHOR :
Satapat Kakpeng

นักนิติศาสตร์ที่ทำงานกับค่ายต้นกล้าตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม